Verklaringen afkortingen en testen

This logo is my property! Don't steel it!

Inhoud:Show-afkortingen

Afkorting Betekenis Uitleg
CAC Certificat d"aptitude au Championnat
(nationale kampioenschapsprijs)
Op een show krijgen de beste reu en beste teef van een ras (of variëteit) de titel CAC CACIB. De een-na-beste krijgen de titel RCAC RCACIB. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • De hond moet een de kwalificatie U halen in de show
 • CAC kan aan de hond uit alle klassen vergeven worden, behalve aan honden die ingeschreven staan in de Babyklas en Puppyklas.
 • CACIB wordt niet vergeven in Baby-, Puppy-, Jeugd- en Veteranen klassen.
Elke CAC telt voor 1 punt voor het definitieve Nederlandse Kampioenschap, elke RCAC telt voor 1/4 punt. Indien een hond 4 punten gehaald heeft bij minimaal 2 verschillende keurmeesters,m krijgt hij de titel Nederlands Kampioen toegekend. Extra regels die daarbij gelden:
 • Een Nederlands Jeugdkampioenschap telt voor 1 punt
 • 4 RCAC titels leveren 1 punt, maar dit mag slechts een maal
 • Een CAC gehaald op de Winner tentoonstelling of tijdens de kampioensclubmatch (mits minimaal 20 inschrijvingen) telt voor 2 punten
 • Indien het CAC gaat naar een hond die reeds Nederlands Kampioen is, schuift het door naar de hond met RCAC.
 • Het laatste punt moet gehaald worden als de hond minimaal 27 maanden oud is.
Om Definitief internationaal kampioen te worden moet een Belgische herder de volgende kwalificaties halen:
 • Minimala 2x CACIB in twee verschillende landen onder twee verschillende keurmeesters, met minimaal 1 jaare tussenpose
 • De hond minimaal IPO-1 gehaald heeft
RCAC Reserve Certificat d"aptitude au Championnat
(nationale reserve-kampioenschapsprijs)
CACIB Certificat d"aptitude au Championnat International de Beauté
(internationale kampioenschapsprijs)
RCACIB Reserve Certificat d"aptitude au Championnat
(internationale reserve-kampioenschapsprijs)
BOB Best of Breed Beste hond van een ras op een show
BOS Best opposite sex Beste reu of teef zonder beste van het ras geworden te zijn op een show
BIS Best in show Beste hond op een show
NJK Nederlands Jeugdkampioen Hiervoor moet een hond 3x 1U halen in de jeugdklasse (klasse tussen 9 en 18 maanden) onder minimaal twee verschillende keurmeesters
NVK Nederlands Veteranenkampioen Hiervoor moet een hond 3x 1U halen in de veteranenklasse (klasse 8 jaar of ouder) onder minimaal twee verschillende keurmeesters
U / ZG / G / M Uitmuntend / Zeer Goed / Goed / Matig Deze kwalificaties worden gegeven door een erkende keurmeester tijdens een hondententoonstelling.
W / JW / VW Winner / Jeugdwinner / Veterantenwinner, gevolgd door het jaartal De hond die eerste wordt met de kwalificatie Uitmuntend in de Jeugdklasse, krijgt de titel JW, gevolgd door het jaartal (b.v. JW'09). De veteraan die eerste wordt in de veteranenklasse met de kwalificatie Uitmuntend, krijgt de titel VW, gevolgd door het jaartal. De hond die beste van de varieteit of het ras wordt, met de kwalificatie Uitmuntend, krijgt de titel W, gevolgd door het jaartal. De titels JW, VW en W worden toegekend aan zowel de teef als de reu.

Top


Afkortingen Belgische herders

Afkorting Betekenis Uitleg
pE primering op exterieur (NVBH) Op de NVBH clubmatch wijzen drie keurmeesters na de gewone keuring de U+ honden aan, de teven moeten voor deze selectie 18 maanden zijn en de reuen 18 maanden. Of in plaats daarvan heeft de hond het Nederlands Kampioenschap behaald. De hond heeft minstens TWEE onderdelen van de gedragstest gehaald, bijv. het sociale gedeelte + verdediging of het sociale gedeelte + schot, of alle drie de onderdelen, waarbij het sociale gedeelte verplicht gehaald moet zijn. De uitslag van het heupdysplasie onderzoek is HD A of HD B
pW primering op werkcapaciteit (NVBH) Op een NVBH clubmatch moet minimaal een ZG behaald worden. Hiervoor geldt een minimale leeftijd voor de teven en de reuen van 18 maanden. Minimaal twee van de drie keurmeesters wijzen de titel pW toe tijdens de selectiekeuring. De hond heeft minstens TWEE onderdelen van de gedragstest gehaald, bijv. het sociale gedeelte + verdediging of het sociale gedeelte + schot, of alle drie de onderdelen, waarbij het sociale gedeelte verplicht gehaald moet zijn. De uitslag van het heupdysplasie onderzoek is HD A of HD B. Het behalen van het africhting diploma zoals hieronder vermeld:
 • Reuen: IPO3 met minimaal 270 punten en afdeling C met minimaal 90 punten.
 • Teven: IPO2 met minimaal 270 punten en afdeling C met minimaal 90 punten.
 • Of het behalen van het KNPV PH1 diploma.
Elite A / VVA V.V.A. = Voortreffelijk Vererver, Elite A Vaderhond is pE, hij heeft met minimaal twee verschillende teven, drie geprimeerde nakomelingen gegeven. Moederhond is pE, zij heeft drie geprimeerde nakomelingen gegeven.
Elite B / VVB V.V.B. = Voortreffelijk Vererver, Elite B Vaderhond is niet geprimeerd maar heeft met minmaal 2 verschillende, drie geprimeerde nakomelingen gegeven. Moederhond is zelf niet geprimeerd maar heeft drie geprimeerde nakomelinge gegeven
Sa Selectie agility (BHCN) Hond heeft minimaal de B1-klasse van agility gehaald, heeft HD-A of HD-B en wordt op de clubmatch uitgekozen door 4 keurmeesters (waarbij het exterieur dus meetelt).
Sa Selectie obedience (BHCN) Hond heeft minimaal met een uitmuntend een G&G-diploma (B, 1, 2 of 3) gehaald, heeft HD-A of HD-B en wordt op de clubmatch uitgekozen door 4 keurmeesters (waarbij het exterieur dus meetelt).
Se Selectie exterieur (BHCN) Hond heeft een uitmuntend exterieur, HD-A of HD-B en wordt op de clubmatch uitgekozen door 4 keurmeesters.
s.r. sujet recommandé De hond die een uitmuntend haalt op de Franse Speciale en geslaagd is voor de TAN-test, mag op de tweede dag van de Franse Speciale terugkomen. Deze honden worden door een aantal keurmeesters beoordeeld en een deel ervan zal de titel s.r. toegewezen krijgen, hetgeen betekent dat de hond aangeraden wordt voor de fokkerij

Top


Afkortingen en uitleg gedragstesten

Afkorting Betekenis Uitleg
CANT Certificat d'Aptitude Naturelle Troupeau Franse test van natuurlijke aanleg van de hond tot het hoeden van een schapenkudde. De test mag worden afgenomen bij honden tussen 6 en 18 maanden. De CANT is gelijkwaardig aan de TAN, d.w.z. voor de titel s.r. dient de hond een van beide te hebben.
CSAU Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation Franse gedragstest (sociaal naar mensen, baasgericht, niet reageren op vreemde honden)
TAN Test d'Aptitude Naturelle
TAN TB / EX = Test Simple (wordt vermeld als de TAN-Champ. niet gehaald is)
Franse schottest (schot met 9 mm pistool, tijdens lopen en stilstand). De test simple bestaat alleen uit de twee schoten.
TAN-Champ. Test d'Aptitude Naturelle de Championnat
TCH = Test de Championnat Simple
TCH E = Test de Championnat Excellent
TCHE+ = Test de Championnat Excellent +
Franse schot- en verdedigingstest. Voor de test Championnat dient de hond eerst de schottest (zie TAN) te halen. Voor de kwalificatie Championnat moet het onderdeel verdediging erbij gehaald worden. Hiertoe wordt de hond uitgedaagd door een pakwerker om in een jutrolletje of mouw te bijten. Voor de beoordeling Excellent dient de hond niet terug te deinsen bij het rammelen met de stok door de pakwerker en bij een armbeweging van de pakwerker over de kop van de hond.
TATD Test d'Aptitude au Travail de Défense Franse verdedigingstest, waarbij de reactie van de hond op een vluchtende pakwerker en op een aanval door de pakwerker beoordeeld wordt.

Top


Afkortingen en uitleg m.b.t. gezondheid

Afkorting Betekenis Uitleg
ED Elleboog Dysplasie Verzamelnaam voor 4 verschillende afwijkingen aan de elleboog, die overwegend het kraakbeen aantasten en kreupelheid veroorzaken met een erfelijke achtergrond. Via officiële röntchenfoto's worden de volgende klassificaties gegeven: Vrij, Grensgeval, Graad 1, Graad 2 of Graad 3.
HD Heupdysplasie Afwijking aan de heupen, die kreupelheid veroorzaakt en een erfelijke achtergrond heeft. Via officiële röntchenfoto's worden klassificaties gegeven van HD-A (=vrij) t/m HD-E (optima forma)

Top


Afkortingen werken en sport

Afkorting Betekenis Uitleg
BH Begleitungs Hund Buitenlandse equivalent voor VZH
CACIAG Certificat d"aptitude au Championnat International d'Agility Vooraf worden enkele wedstrijden op het hoogste niveau per land aangemerkt, waarop deze titel te verdienen is voor de winnaar (de nummer 2 krijgt het reserver RCACIAG). Bij twee titels in twee verschillende landen en met een showuitslag van minimaal "goed" is de hond definitief Internationaal Agilitykampioen.
CACIOB Certificat d"aptitude au Championnat International d'Obeissance Vooraf worden enkele G&G-wedstrijden op het hoogste niveau per land aangemerkt, waarop deze titel te verdienen is voor de winnaar (de nummer 2 krijgt het reserver RCACIOB). Bij twee titels in twee verschillende landen en met een showuitslag van minimaal "zeer goed" is de hond definitief Internationaal Obediencekampioen.
CACIT Certificat d"aptitude au Championnat International de Travail Vooraf worden enkele IPO-wedstrijden op het hoogste niveau per land aangemerkt, waarop deze titel te verdienen is voor de winnaar (de nummer 2 krijgt het reserver RCACIT). Bij twee titels in twee verschillende landen en met een showuitslag van minimaal "goed" is de hond definitief Internationaal werkkampioen.
G&G Gedrag en Gehoorzaamheid Nederlandse programma van gehoorzaamheid. Er zijn 4 niveaus: G&G-B (Beginners), G&G1 t/m G&G3 (= International Obedience level)
IPO Internationale Prüfungs Ordnung Werkhonden-sport met 3 onderdelen: speuren, appèl en manwerk. Er zijn 3 niveaus: IPO-1 t/m IPO-3. Het is ook mogelijk om deelcertificaten te behalen voor een van de drie onderdelen. Achter de aanduiding van het niveau van IPO (1, 2 of 3) staat dan de aanduiding a (=speuren), b (=appèl) of c (=manwerk). Bijvoorbeeld IPO-3a (ook wel in Romijnse cijfers geschreven: IPO-IIIA).
UV (AD) Uithoudingsvermogen Proef waarbij de hond 20 km naast de fiets moet lopen. In het buitenland wordt deze test aangeduid emt AD.
VZH (BH) VerkeersZekere Hond Test met 2 onderdelen: appèl en sociaal gedrag (Nederlandse equivalent van het buitenlandse BH)

Top


Overige afkortingen

Afkorting Betekenis Uitleg
BHCN Belgische Herder Club Nederland jongste van de twee Nederlandse rasverenigingen voor Belgische Herdershonden
C.F.C.B.B. Club Français du Chien de Berger Belge Franse rasvereniging voor Belgische Herdershonden
FCI Fédération Cynoligique Internationale Internationale overkoepelende organisatie, waarbij ongeveer 120 nationale kennelclubs zijn aangesloten.
kucbh-urcbb Koninklijke Unie voor Clubs der Belgische Herdershonden - Union Royale des Clubs de Bergers Belges Belgische rasvereniging voor Belgische Herdershonden
LOSH / ALSH Livre des Origines Saint-Hubert / Annexe au Livre des Origines Saint-Hubert Belgische hondenstamboek / Annex van Belgische hondenstamboek (gelijk aan bijlage-stamboom in Nederland)
NHSB Nederlands HondenStamBoek Nederlandse hondenstamboek, als enige Nederlandse stamboek erkend door de FCI
NVBH Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden Oudste van de twee Nederlandse rasverenigingen voor Belgische Herdershonden

Top


Laatst gewijzigd op:

frames