20-01-13: G&G-wedstrijd HDG Zoete Lieve

De eerste G&G-wedstrijd van het jaar werd in een manege gehouden. Dat was maar goed ook, want buiten werd het gedurende de dag steeds witter.

Ace mocht als eerste beginnen in de G&G2. Hij zette direct de toon met een 10 voor de zit-blijf. Kalish mocht als een-na-laatste in de G&G3. De blijfoefeningen zijn bij haar meestal nullen. Dit keer was ze zowaar blijven zitten, zei het wat onrustig. Helaas, toen ik op lijn ging staan om terug te lopen naar de honden, ging ze liggen, dus alle punten weg. De af-blijf had ik weinig vertrouwen in, die gaat altijd fout. Tot mijn verbazing had ze alleen een puntje aftrek voor een snufje, maar verder bleef ze keurig liggen! Zou het er dan toch ooit nog eens in komen?

Het ochtendprogramma van Ace begon met het los volgen. Omdat er totaal geen inloop-ruimte was, kon ik hem niet inlopen en was hij dus heel erg springerig en blafferig. De sta en zit tijdens volgen gingen vervolgens eigenlijk boven verwachting (hij draait vaak mee met de sta). Het is onleesbaar waar hij het puntje aftrek voor heeft, maar waarschijnlijk voor het trappelen bij de sta. Ach, dat is Ace. het komen met sta ging super. Omdat ik nooit oefen op het verder voor komen, vindt hij dat raar en dus ging hij te ver voor me zitten. Met een zacht commando (dat de keurmeester niet gehoord heeft, kwam hij wat dichterbij. Bij het vakzenden had ik een extra commando nodig end at is bij Ace bijna standaard, dus dat was geen verrassing. Verder lag hij erg onrustig en ging scheef zitten na het aansluiten. Al met al was ik eigenlijk heel tevreden met het ochtendprogramma en kreeg ik een beetje hoop op een diploma.

Ook Kalish kon ik niet inlopen en hoewel ik bij haar de laatste tijd op rust geoefend heb, is ze alleen maar onrustiger en drukker geworden. Dat gaat niet goed! Ze was megadruk tijdens het volgen. Bij de posities tijdens volgen weet ik dat de zit als eerste positie vaak fout gaat. Ik had het tevoren nog geoefend, maar helaas hij ging dus fout. De andere twee posities gaan altijd wel goed. Komen met sta kan Kalish heel goed, maar ze heeft moeite met de afstand. Als ik te ver weg ben (wat bij deze oefening het geval is) dan is het al een probleem om haar in de af te houden. Dat had ik veel geoefend en dat ging goed. Maar vervolgens schoot ze veel te ver door bij de sta. Ook de af was niet veel soeps. Omdat het de laatste oefening was en ik toch weer terug moest om de ring uit te gaan, deed in het komen met sta opnieuw (op iets kleinere afstand). Ja, en dat doet die muts het natuurlijk wel.

Het middagprogramma bij Ace begon met het richting-apport. Hij bleef zowaar heel strak en mooi bij de bol staan! en toen ik hem stuurde ging hij als een speer keurig de juiste richting in. Maar hij is niet zo'n apporteur, dus rommelde wat bij het oppakken van het blok. En daarna zat hij wat rommelig voor, dus slechts een 6. Hierna was het sorteren. En daar kwam naar voren dat ik het omdraaien (de geleider mag niet kijken als de stokjes worden neergelegd) te weinig geoefend had. Ace vond het heel raar, wilde meedraaien, wilde toen weer naar de bol en bleef uiteindelijk scheef naast me zitten. Omdat hij alleen naar mij keek, had hij totaal niet gezien waar de houtjes werden neergelegd. Toen ik hem stuurde ging hij dus tot tweemaal toe richting de bol. Ik ben dus maar meegelopen. Toen hij eenmaal de houtjes gevonden had, kwam hij ook braaf met de juiste terug. Maar de nul stond al genoteerd. Jammer! Appèl op afstand was hij weer heel erg trappelig en verwachtte van alles. Dus kwam hij veel teveel naar voren en had een nul. Dag diploma. Apport over de horde deed hij netjes, maar hij zat iets scheef en niet heel strak voor. Tja, en de middagkeurmeester trekt daar veel voor af, dus slechts een vijf. Uiteindelijk was ik niet ontevreden met Ace. Hij gaat vooruit en waar hij het liet liggen zin bekende euvels.

Kalish begon het middag programma met het pion-vak sturen, iets wat ze op de training altijd heel strak en goed doet, maar in wedstrijden meestal verprutst. En ook nu weer: eerst heel rommelig en slordig naar de bol, toen keurig naar het vak, maar niet reageren op de af, lopen en toen af, maar erbuiten. Bij apport met richting ging ze weer zo slecht naar de bol, dus toen heb ik haar direct teruggeroepen. Voor de punten maakte het toch niet meer uit, dan mar een training ervan maken. De tweede keer ging ze beter en ze kwam netjes terug met het blok. Bij het hoog-apport deed ze het ook netjes, maar ging weer tegen me opspringen. Dus zette ik haar neer end at kostte alle punten. Het sorteren deed ze netjes, maar ze werd eerst afgeleid door de merktekens van het richtingapport. Dat vind ik vrij logisch, want dat waren duidelijke lichte markeringen, die bijna in de baan van het sorteren lagen. Kalish ziet alles, dus ging ze er op af. Na ze beide besnuffeld te hebben, ging ze door naar de houtjes en kwam keurig met de juiste terug. Natuurlijk weer opspringen, wat ze in de training niet doet. En toen kwam het afstand-appèl. Madam vond het niet snel genoeg gaan en ging blaffen en uiteindelijk verdomde ze het om af te gaan. Ik heb de laatste tijd juist getraind op langer wachten, maar dat gaat steeds slechter. Dus dat moet anders, want dit werkt totaal niet. Het is alleen een beetje de vraag hoe, dus daar ga ik maar eens een expert bij inhuren…

Ik was uiteindelijk zeer ontevreden met Kalish: waar ik op getraind had ging slechter dan voorheen en wat ik niet getraind had (de af-blijf) ging ineens prima. Wat moet je daarmee? Ze wordt ook in de training steeds ongeduriger, dus het roer moet echt om, anders wordt het niks!

Door de sneeuw en daardoor de zeer slechte wegen, duurde het 3/4 uur langer dan de heenweg om weer thuis te komen. Hoewel het wel een gezellige dag was, heb ik er toch niet een het fijn gevoel over.

G&G2-puntenlijst Ace

Oefening Coef. Punten Totaal Opmerkingen
1 Minuut zitten in zicht 2 10 20  
Los volgen 3 5 15 springt, piepen en blaf, onrustig
Sta en Zit (tijdens het volgen) 3 9 27 voor sta 1 pnt eraf (onleesbaar waarom)
Komen met staan 4 9 36 inhouden bij hierkomen
Vak zenden, af en aansluiten (25m) 4 7 28 ec af, schuin aansluiten
Richting apport 3 6 18 moeiljik opnemen, vallen
Sorteren 4 X X niet
Appèl op afstand (10m) 4 X X zit al, ec af, te ver verplaatst
Apport over horde 3 5 15 scheef + ver voor, bijt, stap
Algemene indruk (ochtend/middag) 2 8/5 13  
  32   172  

(Keurmeesters Jan Mulder & Dirk Belder)
(7e plaats, 9 deelnemers)

G&G3-puntenlijst Kalish

Oefening Coef. Punten Totaal Opmerkingen
2 Minuten zitten (uit zicht) 3 X X onrustig, gaat af
3 Minuten liggen (uit zicht) 2 9 18 snuf
Los volgen 3 5 15 piepen, hindeljik, L: breekt licht uit, V: OK, erg ongeduldig
Sta, Zit en Af (tijdens het volgen) 3 5 15 zit niet, draait mee, af OK, sta OK
Komen met staan en liggen 4 X X komen: OK, sta: te ver door, af: -1
Pion-vak zenden met aansluiten 4 X X af: ec, buiten vak
Sorteren 3 6 18 jumping, NR opnemen
Apport met richting 3 X X R, opnieuw inzetten
Hoog apport (metaal) 3 X X hond vastpakken
Appèl op afstand 4 X X ec sta, ec af, blaf, niet af
  32   66  

(Keurmeesters Jan Mulder & Dirk Belder)
(9e plaats, 9 deelnemer)


Laatst gewijzigd op:

frames