25-03-07: G&G selectiewedstrijd KC Gooi & Eemland

Zomertijd, dus een uurtje korter slapen. Gelukkig was de wedstrijd neit zo ver weg, dus dan hoef je niet zo heel erg vroeg op. Thea had tevoren nog geaarzeld of ze wel zou gaan, want ze was haar stem kwijt. En dat is lastig commando's geven, vooral op afstand. Maar goed, als echte Hollander denk je "ik heb betaald, dus dan gaan we maar". Maar heel veel vertrouwen in een goede afloop had ze dus niet.

Dasha was nummer 1 van de G&G1 en mocht dus beginnen. Ze was weer erg wiebelig op de zit-blijf. Het was dat Thea een klein vingertje op kon steken zonder dat de keurmeester het zag, anders was ze voortijdig neergeploft. De af-blijf deed ze wat beter, maar helaas ging ze voortijdig zitten en kreeg daarvoor dus een puntje aftrek.
Sicco zat heel gezellig naast zijn nest-zus. Die vond hij blijkbaar wel leuk, want bij de zit-blijf keek hij een paar keer opzij. "Blijf zitten, lummel" dacht Thea. En dat deed hij. Totdat Thea terugliep. Toen plofte hij alsnog neer ... alsnog een nul. Shit! Bij de af-blijf had Thea een extra commando nodig om hem te laten zitten. De eerste kwam ook niet echt lekker uit haar keel. Tja, dat was het eerste puntje dat wegens stemgebrek verloren ging.

Dasha mocht als eerst haar individuele programma doen. Bij het volgen merkte Thea al dat ze in muts-stemming was. Het volgen ging niet lekker, met de nodige strakke riempjes. Bij het vierkant maakte Thea een fout. Doordat ze de laatste tijd alleen G&G2 met Dasha traint, gaf ze het zit-commando, terwijl dit af moest zijn. Dasha bleef echter staan, dus hoe dan ook was het een nul. Bij de sprong over de hindernis gebruikt Thea nu steeds een apporteerblok. Gelukkig was Dasha's eigen blok weer terecht. Ze deed het netjes, met wat aftrek voor kauwen, maar dat was ingecalculeerd.

Sicco gaf weer een slordig volgwerk te zien. Bij het vierkant was hij in G&G3-stemming en bleef keurig staan op het zit-commando. De volgende positie moest een af zijn en die kwam gelukkig goed stevig uit Thea's keel. Hij ging ook goed liggen en wist zo toch nog punten voor de oefening te krijgen. Bij het komen met staan reageerde hij gelukkig attent op het piepgeluid van Thea wat het commando Hier moest voorstellen. Met een blijf plus handgebaar bleef hij netjes staan. Hierna kwam hij op de volgende gepiepte hier netjes naast zitten. Dat was lang niet slecht!

Na de middagpauze bleek dat Dasha inderdaad in muts-stemming was. Het volgen leek nergens op, ze liep ruim regelmatig 1,5 à 2 meter achter. Het verbaasde Thea dat dit nog punten opleverde. Bij het komen op bevel ging het even mis als gevolg van Thea's rare piepstem. Ze riep Dasha. Die kwam overeind, maar ging toen aarzelen: "riep je eigenlijk wel? Moet ik nu wel of niet komen?" Na drie "piep-hier"-commando's kwam ze dan toch aanstormen. Terug plaats ging wat aarzelend en ze had een extra commando nodig alvorens ze ging liggen. Bij het apporteren kwam ze scheef terug en ging niet direct aan de voet. Dat laatste kwam ook wel door het rare stemgeluid van Thea, waar Dasha niet veel van begreep. Bij het appel op afstand liet Dasha het helemaal afweten. ze bleef liggen en verroerde zich niet. Thea maakte er maar een training van door dichtbij haar te gaan staan. Toen deed Dasha het wel, maar erg aarzelend.

Bij Sicco had Thea weinig vertouwen in het vak sturen. Normaal moet ze daar best flink de stem bij gebruiken en dat ging vandaag dus niet... Sicco ging vlot naar het vak en reageerde zowaar op het staan-commando van Thea (dat kwam er ook niet zo heel slecht uit). Helaas ging hij niet direct liggen, ondanks de toch echt duidelijke af. Toch was Thea erg tevreden met de score. Die haalt ze in de wedstrijden voor deze oefening niet vaak!
Het hoog-apport ging erg goed, hoewel Thea een extra commando Voet nodig had. Het eerste commando kwam er ook nauwelijks verstaanbaar uit. Het metaal-apport ging ook goed, maar ook hier moest een extra voetcommando komen, ondanks dat de eerste dit keer wel verstaanbaar was. Thea traint de voet tegenwoordig niet, omdat Sicco er zo op anticipeerde. Het wordt nu wel duidelijk weer tijd om hem te oefenen! Bij het sorteren kwam Sicco vlot met het juiste houtje aan. De keurmeester stond vlakbij Thea, maar daar had hij maling aan. En wel heel duidelijk, want hij kauwde luid hoorbaar nog even de splinters van het houtje af en gaf het met frisse tegenzin af. Dondersteen! Ook hier ging hij niet direct aan de voet, maar dit werd door de keurmeester neit aangerekend, want ook hier kwam het commando er weer niet echt lekker uit.
Bij het appel op afstand mag je nu nog even handgebaren gebruiken, dus dat kwam goed uit. Helaas keek Sicco bij het eerste commando net even opzij en miste dat dus. Verder deed hij het keurig, met wat achterwaartse beweging, die echter door de keurmeester door de vingers werd gezien.

Al met al was het uiteindelijk toch nog een verdienstelijke dag. Dasha bleef weliswaar op een schamele 181,5 punten steken, maar Sicco scoorde een mooie 260 punten. Die kunnen we goed gebruiken voor de NK-kwalificatie!

G&G1-puntenlijst Dasha

Oefening Coef. Punten Totaal Opmerkingen
1 Minuut zit (in zicht) 2 10 20  
3 Minuten liggen (in zicht) 2 9 18 zit voor commando
Volgen aan de lijn 3 6,5 19,5 Hond volgt attent, soms wat achter, VP wat wijd, fig 8 achter + cor + ec
Los volgen 4 5 26 wijd
Af tijdens volgen 3 X X zit
Sprong over horde 3 8 24 bijten (-2)
Komen op bevel (20m) 3 6 18 3 ec, erg inwerken bij aan voet
Terugzenden plaats 3 8 24 traag, ec
Vlak apport (10m) 4 7 28 schuin voor, ec voet
Appèl op afstand (15m) 4 X X  
Omgang baas / hond 1 10 10  
  32   181,5  

(Keurmeesters Dirk Belder & Jan Mulder)
(26e plaats, 30 deelnemers)

G&G2-puntenlijst Sicco

Oefening Coef. Punten Totaal Opmerkingen
2 Minuten zitten 2 X X af
3 Minuten liggen 2 9 18 ec zit
Los volgen 4 7 28 RO wijd, halthouden traag+draait wat, slalom ro wijd
Zit en Af (tijdens het volgen) 3 7 21 sta ipv zit, scheef af
Komen met staan 4 10 40  
Vak zenden met af 3 9 27 ec af
Apport over de horde 3 10 30  
Vlak apport (metaal) 2 9 18 ec voet
Sorteren 4 8 32 kauwt
Appèl op afstand 4 9 36 ec zit
Omgang baas / hond 1 10 10  
  32   260  

(Keurmeesters Piet v.d. Meulengraaf & Dick Lodder)
(8e plaats, 22 deelnemers)


Laatst gewijzigd op:

frames