17-06-07: G&G-selectiewedstrijd KC Amsterdam

De 9e wedstrijd van het seizoen. Dat is meteen het minimum aantal wedstrijden om je te kunnen kwalificeren voor het NK. En omdat de limiet voor deelname verlaagd is, is Thea al bijna zeker van deelname. Een beetje leuke score zou echter niet verkeerd zijn en zou die deelname definitief kunnen veiligstellen. Of dat zou gaan lukken was vooraf vrij onzeker, omdat Sicco al enkele weken kampt met een vervelende spierblessure. De laatste twee weken is hij helemaal op non-actief gesteld en is getracht hem zo rustig mogelijk te houden. Er zat weinig tot geen vooruitgang in, dus Thea had al voor de maandag na de wedstrijd een afspraak met de dierenarts gemaakt. De blessure leek echter niet zo ernstig dat deelname aan de wedstrijd onverantwoord was. Verder is G&G ook lang niet zo belastend als Agility.

Voordat de wedstrijd begon oefende Thea nog even samen met een andere deelnemer de zit-blijf. Sicco bleef keurig zitten, hoewel hij wel wat raar scheef op één bil zat. Ook had hij duidelijk moeite met gaan zitten. Maar hij vertoond geen enkele neiging tot snuffelen, dus Thea was redelijk gerustgesteld.
Helaas ging Sicco in de wedstrijd met de zit-blijf al vóór de helft van de tijd snuffelen en liggen. Shit, de eerste nul alweer binnen… De af-blijf deed hij wel netjes, hoewel hij wat raar achteruit schoof om te gaan liggen. Ook hierbij was duidelijk dat zijn poot hem last bezorgde. En dat terwijl het afgelopen week best goed leek te gaan…

Voordat het individuele deel begon liet Thea Sicco goed warmlopen. Daarbij was al heel duidelijk dat Sicco niet in orde was. Hij ging moeizaam zitten of bleef zelfs staan. Tijdens de wedstrijd ging dat niet veel beter. Ook had Thea de handicap dat Hans Hoop met Bengel tegelijk liep. Sicco is helemaal gefixeerd op Bengel en was nu dus aardig afgeleid. Bij het vierkant gaf Thea een zeer nadrukkelijke zit en die ging goed. De af ging echter niet, Sicco bleef staan. Bij het afstoppen ging Sicco weer moeizaam liggen. Op het hier-commando kwam hij vlot aan, maar was er met de kop niet echt bij. Zodoende mistte hij Thea's handgebaar en liep te ver door. Niks voor Sicco, want deze oefening mist hij eigenlijk nooit. Maar helaas wel de tweede nul binnen.

Voordat het middagprogramma begon liet Thea Sicco eerst weer goed warmlopen, maar daarbij was al duidelijk dat Sicco veel last had van zijn poot. Thea gaf dus vooraf aan dat ze bij de sprong er graag twee latjes af wilde hebben. Op die manier zou de sprong in ieder geval geen belasting voor Sicco zijn.
Het middagprogramma begon met het vaksturen. Sicco ging er prima heen, bleef prima op commando staan, maar reageerde niet op de Af. Hij bleef ook bij de tweede Af staan. Het derde commando dat Thea gaf, deed ze gecombineerd met een handgebaar. Sicco maakte een soort spelboog en zwaaide zijn staart hoog in de lucht heen en weer. Hij ging echter niet af en ook het vijfde en zesde commando hadden niet de gewenste uitwerking. Meneer ging zelfs weer staan. Thea liep er heen en commandeerde hem af. Dat deed hij vervolgens. Voor Thea was het duidelijk dat dit geen dwarsliggen of uitdagen was, ook al leek het daar met zijn fiere wapperstaart veel op. Thea interpreteerde het meer als een poging van Sicco om zo op een vrolijke manier een voor hem pijnlijke beweging niet te hoeven maken. Door er een spel-uitdaging van te maken hoopte hij aan de af te ontkomen. Tja, je moet wat als je een zere poot hebt.

Hierna kwam het hoog-apport. Met twee plankjes eraf bleef er voor Sicco weinig sprong over. Thea ging ook nog op vrij grote afstand staan, zodat hij de tijd had om wat vaart te maken. Dat ging prima, Sicco hoefde bijna niet te springen om erover te komen. Hij pakte het blok en kwam er netjes over de hindernis mee teug. Daar ging hij voor Thea zitten en begon lekker op het blok te kauwen. Thea dacht: ach laten we er maar een training van maken. Ze pakte zijn snuit beet en gaf hem het commando Vast. Toen hij eindelijk zijn bek stil hield gaf ze het los-commando en maakte de oefening af. Dat zou dan een nul moeten zijn. Het twee plankjes laten verwijderen kost al 2x2=4 punten en het snuit vasthouden kost eigenlijk alle punten. Dat laatste had de keurmeester echter niet gezien (zei een omstander) en blijkbaar vond hij het niet nodig om puntenmindering te geven voor het lage springen. Tot Thea's verbazing kreeg Sicco een 8. Voor het metaal-apport en het sorteren kreeg hij vervolgens volle bak, hoewel daar best wat schoonheidsfoutjes in zaten. En steeds die trage en moeizame zit, maar blijkbaar wilde de keurmeester dat niet afstraffen met puntenaftrek. Bij het afstands-appèl ging Sicco moeizaam liggen. Op het zit-commando reageerde hij behoorlijk goed, maar voor d sta had hij twee commando's nodig en ook voor de af had hij een extra commando nodig. Verplaatsing was minimaal, zodat hij hier nog een leuke 8 scoorde.

Tja, en dan kom je op het dieptepunt van het seizoen uit met 195 puntjes. Maar dat nam Thea Sicco niet kwalijk. Hij had gewoon veel meer last dan ze verwacht had. Verder was in dit geval deelname voldoende om vrij zeker te zijn van deelname aan het NK. Met 251,4 gemiddeld zou dat toch moeten kunnen lukken. Maar voorlopig krijgt Sicco rust. Eerst moet zijn poot genezen, dan zien we wel weer verder.

G&G2-puntenlijst Sicco

Oefening Coef. Punten Totaal Opmerkingen
2 Minuten zitten 2 X X af na 15 sec.
3 Minuten liggen 2 10 20  
Los volgen 4 7 28 slalom re wijd (afgeleid), traag zit bij halt (2x), hond volgt soms ies wijd, rok wijd
Zit en Af (tijdens het volgen) 3 7 21 niet af
Komen met staan 4 X X te ver door
Vak zenden met af 3 X X niet af
Apport over de horde 3 8 24 kauwt iets, schuin voor
Vlak apport (metaal) 2 10 20  
Sorteren 4 10 40  
Appèl op afstand 4 8 32 ec Sta, ec Af
Omgang baas / hond 1 10 10  
  32   195  

(Keurmeesters Tonn Hoffmann & Piet v.d. Meulegraaf)
(9e plaats, 11 deelnemers)


Laatst gewijzigd op:

frames