03-09-07: Nederlands Kampioenschap (NK) G&G2 bij de KC Scheldezoom

Even wat cijfers: voor het seizoen 2006-2007 waren er 80 combinaties met een startlicentie voor de G&G2-wedstrijden. Daarvan hebben 48 combinaties ook daadwerkelijk een of meer wedstrijden gelopen en 33 combinaties meer dan 1 wedstrijd. Voor het NK waren maar 12 plaatsen beschikbaar. Slechts 10 honden hebben zich weten te kwalificeren. Dan kun je dus trots zijn op je hond als hij een van die 10 is. En dus was Thea erg trots dat ze met Sicco mee mocht doen. Er was echter een probleem: Sicco is nog steeds geblesseerd en ligt dus al 4 maanden stil. Een redelijke klassering zat er dus bij voorbaat al niet in. Thea besloot toch mee te doen, omdat meedoen al een eer is.

Met de wetenschap dat het voor Sicco eigenlijk nergens om ging begon Thea heel ontspannen aan de wedstrijd. Die begon in de regen, zodat de officiële opening maar binnen werd gehouden. Bij wijze van loting mocht elke combinatie een chocolaatje komen uitzoeken. Onderop dit lekkers stond het startnummer. Hierna werd het volkslied ten gehore gebracht en kon de wedstrijd beginnen. Gelukkig werd het toen droog en dit bleef het de rest van de dag.

De zit-blijf ging direct al fout. Sicco verviel weer in de gebruikelijke fout: na een minuutje of wat ging zijn neus in snuffelstand en dat gaat makkelijker als je ligt, dus plofte hij meer. De eerste nul was een feit. De af-blijf ging zoals gebruikelijk wel goed. Alleen ging Sicco traag af en had hij een extra commando nodig om te gaan zitten. Tja, die poot, hè.

Hierna moest Thea met Sicco een tijd wachten, omdat ze het een-na-laatste startnummer had. Toen ze aan het volg-parcours begon zag ze tot haar schrik in de G&G3-ring Hans Hoop met Bengel (waarmee ze elke vrijdag gaat wandelen en waar Sicco zeer op gefixeerd is). Sicco had het ook in de gaten en liet dat duidelijk in zijn volgbeeld zien: richting de G&G3-ring liep hij totaal afgeleid en de anderen kant op liep hij redelijk. De stop-en-zit ging traag, maar dat had alles met zijn zere knie te maken. Hierna mocht hij het vierkant doen. Hij maakte er een prachtige sta en daarna zit van, maar die leverde dus nul punten op, de tweede nul. Het afstoppen, ooit zijn beste oefening, is door gebrek aan training helemaal afgezakt. Thea gebruikte expres al een dubbel commando (hand en stem), maar toch schoot hij nog ver door.
Vervolgens kwam het vaksturen. Daar had Thea vooraf al een probleem verwacht. Het vak stond namelijk diagonaal in de ring. Dat is al lastiger. Het werd echter nog lastige, doordat in de G&G3-ring een vak met oranje-witte pionnen stond, dat tegen de G&G2-ring aan lag. De pionnen in de G&G2-ring waren klein en egaal rood en dus slecht zichtbaar. Toen Thea zich opstelde voor het vaksturen, zag ze Sicco al kijken naar de oranje-witte pionnen. Ze probeerde zijn blik wat af te blokken met haar lichaam, maar Sicco had al in zijn kop waar hij heen moest. En dus speerde hij in volle vaart op het verkeerde vak af. Thea wist hem tegen te houden voordat hij de ring uit was. Daarna ging hij wel naar het goede vak, maar hij was zo wild en opgefokt,d at hij heel slecht stuurbaar was. Na pakweg zo'n 20 commando's en drie keer opnieuw inzetten lag hij in het vak. Tja, de derde nul dus.
Bij het apport over de horde had Thea 2 latten eraf laten halen vanwege Sicco's blessure. Dan kun je maximaal nog 6 punten halen en als je hond dan ook uit vreugde flink gaat blaffen en op het blok bijt, hou je nul punten over, de vierde nul. Het metaal-apport ging slordig en met veel geblaf en ook het kauwen op het sorteerhoutje leverde puntenaftrek op. Appèl op afstand begon helemaal fout: Sicco bleef na twee zit-commando's nog steeds liggen. Als hij zo'n bui heeft, komt hij doorgaans helemaal niet in beweging, dus Thea besloot er een training van te maken en liep een stuk naar hel terug. Precies op dat moment besloot hij om toch te gaan zitten en te gaan staan, maar de vijfde nul was al binnen. Onnodig ingelopen? Misschien, maar misschien was het inlopen juist nodig om hem in beweging te krijgen. Het maakte verder ook weinig uit, want de score was al erg laag.

Na een enigszins teleurstellende ochtend begon de middag wat beter. Sicco bleef zitten bij de zit-blijf en deed ook een nette af-blijf, hoewel hij erg traag af ging.
Bij het individuele deel was Hans weer net iets eerder in de ring, maar Thea kon wachten tot hij de ring uit ging, zodat Sicco geen reden had om afgeleid te zijn. Hij liep slordig en bleef een keer staan bij de stop-en-zit. Dat kon Thea hem niet echt kwalijk nemen. Vreemdgenoeg gebon het volgprogramma met twee pasjes zijwaarts en twee pasjes voorwaarts, hetgeen eigenlijk een G&G3-oefening is. Ook zat er een stukje langzame pas met bocht in, wat doorgaans ook G&G3 is. Bij het vierkant bleef Sicco weer staan bij de zit, maar de af deed hij wel, zij het erg traag. Bij het komen met staan schoot hij deze keer echt te ver door en scoorde dus zijn eerste nul. Vak sturen was dit keer makkelijker: het vak lag weer parallel aan de zijkant van de ring en naar de bosrand gericht. Geen afleidende zaken, dus Sicco ging perfect naar het vak. Helaas had Thea weer drie commando's nodig voordat hij lag, want dat doet hij met zijn zere knie met flinke tegenzin.
Enigszins moe geworden van de hele dag was Sicco rustiger en blafte hij niet tijdens het apporteren. Met twee latten van de sprong af leverde hem dat de maximaal haalbare score van 6 punten op. HEt metaal pakte hij wat traag op, waarmee hij een puntje verloor. Bij het sorteren verloor hij ook wat slordigheidspuntjes. Appèl op afstand ging goed: Sicco ging keurig zitten, keurig staan… en toen moest hij af en dat deed hem zeer. Hij stond te aarzelen, drentelde wat voorwaarts, aarzelde en ging uiteindelijk liggen. Maar dat was ruim een hondlengte naar voren en dus een nul.

Uiteindelijk was de score erg laag. Slechts één hond scoorde nog lager, maar die kon het middagprogramma niet meer lopen. De bazin had de hond even in de auto gezet en daar had die zich over het hondenrek geworsteld. Dat ging niet lekker en ze bleef met een poot hangen, die vervolgens brak tezamen met 4 middenvoetsbeentjes. Erg sneu en einde verhaal voor deze combinatie. Voor Thea was de dag enerzijds erg leuk en gezellig, anderzijds had ze wel enigszins een kater, omdat ze niet verwacht had dat Sicco nog zoveel last van zijn poot zou hebben. Wedstrijden zit er dus voorlopig niet in. Het nieuwe wedstrijdseizoen, haar eerste in de G&G3 begint dus met radiostilte...

G&G2-puntenlijst Sicco

  1e wedstrijd 2e wedstrijd Gem.
Oefening Coef. Pnt. Tot. Opmerkingen Pnt. Tot. Opmerkingen  
2 Minuten zitten 2 X X gaat af 10 20   10
3 Minuten liggen 2 8 16 traag af, ec zit 9 18 ec zit 17
Los volgen 4 6 24 hond volgt af en toe wijd, traag zit+scheef, bij halt blijft staan, ro afgeleid+ los, lzp ex, li hindert, ec 6,5 26 ro wat wijd, hh blijft staan, pasjes! wijd 25
Zit en Af (tijdens het volgen) 3 X X blijft staan, zit 5 15 zit gemist, traag af 7,5
Komen met staan 4 5 20 hand+hand+stem, iets tever X X te ver 10
Vak zenden met af 3 X X teveel commando's 7,5 22,5 extra comm. 11,25
Apport over de horde 3 X X -4 (2 plankjes eraf), blaffen, kauwen 6 18 -4 (2 latten eraf) 9
Vlak apport (metaal) 2 7 14 blaffen, scheef voet 9 18 traag pakken 16
Sorteren 4 7 28 kauwen, blijft staan 9 36 traag a.d. voet, zit 32
Appèl op afstand 4 X X ingelopen X X te ver verplaatst 0
Omgang baas / hond 1 10 10   10 10   10
  32   112   10 193,5   147,75

(Keurmeesters Els de Jonge & Dick Lodder)
(9e plaats, 10 deelnemers)


Laatst gewijzigd op:

frames