A g e n d a :

2019

J A N U A R I

05-01-19 Div Winterspelen Dogcenter Pella (OB) en Ellis (OB, detectie, communiceren) doen mee
13-01-19 OB OB-seminar Monica Wickstrom Pella doet mee

F E B R U A R I

09-02-19 Ag NVBH agility FMBB selectiewedstrijd Ace, Pella en Ellis doen mee
10-02-19 Ag Promotiewedstrijd HSV De Nevelhorst? Ace, Pella en Ellis doen mee

M A A R T

3-3-19 OB OB-wedstrijd Raad van Beheer (Kerkdriel) Pella (OB3) doet mee
24-3-19 OB OB-wedstrijd KC Oss Pella (OB3) doet mee

A P R I L

7-4-19 OB OB-wedstrijd KC Gorinchem Pella (OB3) doet mee
21-04-19 Ag Agility competitiewedstrijd KC Venlo Pella (2L) en Ellis (1L) doen mee
22-4-19 OB OB-wedstrijd KCWF Pella (OB3) doet mee
28-04-19 Ag Agility competitiewedstrijd KC Assen Pella (2L) en Ellis (1L) doen mee

M E I

6/12-05-19 OB FMBB TsjechiŽ Hopelijk weet Pella zich te plaatsen
19-5-19 OB OB-wedstrijd KC Zeist Pella (OB3) doet mee
25-05-19 Ag Agility competitiewedstrijd KC Hoogeveen Pella (2L) en Ellis (1L) doen mee

J U N I

10-06-19 OB NK Obedience Pella doet mee
15-06-19 Ag Agility competitiewedstrijd Lingewaard Pella (2L) en Ellis (1L) doen mee
21/22-06-19 Ag NK Agility Pella doet wellicht mee

J U L I

14-07-19 OB Obedience Interland Nederland - Duitsland (KC De Kempen) Pella doet mee


Laatst gewijzigd:

frames